1-833-782-3473
Charleston Saddle- Floating Shelf-FS

Charleston Saddle- Floating Shelf-FS

Regular price $318.00 $133.75 Sale

Floating Shelf 

36" W X 11" D X 1 1/2" H
48" W X 11" D X 1 1/2" H
60" W X 11" D X 1 1/2" H